Utrullning | Gräsbolaget
Laying sod for new lawn

Utrullning

Background Image
Se din gräsmatta rullas ut bit för bit

Gräset levereras på pall och lyfts av med kran så nära den planerade ytan som möjligt. Börja med att kratta jorden lite lätt innan du börjar utrullningen då det är viktigt att gräset får kontakt med underlaget.

Börja utrullningen med att lägga en rak kant och fortsätt sedan att lägga varje gräsrulle kant i kant. Se till att varje skarv pressas samman ordentligt. Följ den så kallade tegelstensprincipen där skarvarna inte kommer bredvid varandra.

Om utrullning ska ske i slänter bör gräset rullas ut i 45 graders vinkel mot lutningen för att rullarna ska ligga stabilt. I brantare lutningar bör rullarna förankras och detta görs förslagsvis med några träpinnar.

Om du vill ha hjälp med utrullningen kan du enkelt kontakta oss så låter vi våra markexperter göra jobbet åt dig.

 


Tel:  073-629 16 00
kontakt@grasbolaget.se
Gräsbolaget 2016 - All rights reserved
Del av Nordiska Fastighetskompaniet AB

 

Kom igång nu